I miejsce w XI TO BRD – gimnazjum

Opiekun: mgr Dariusz Romanowicz, Uczestnicy: Wojciech Kaczmarek, Kacper Juszkiewicz, Adrian Młotkowski

 

I miejsce w XI TO BRD – szkoła podstawowa

Opiekun: Bartosz Jankowiak, Uczestnicy: Mateusz Łysio, Kamil Olenkiewicz, Mateusz Guziak

Gratulujemy !!!

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

GIMNAZJA

I miejsce – Gimnazjum w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie

II miejsce – Gimnazjum w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim

III miejsce – Gimnazjum w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu

IV miejsce – Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach

V miejsce – Gimnazjum w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni

VI miejsce – Gimnazjum Specjalne nr 149 w Warszawie

VII miejsce – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach

VIII miejsce – Gimnazjum w Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim

IX miejsce – Gimnazjum nr 55 w SOS-W nr 10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu

X miejsce – Gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 55 w Katowicach

SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 87 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu

IV miejsce – Szkoła Podstawowa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach

V miejsce – Szkoła Podstawowa nr 75 w Poznaniu

VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni

VII miejsce – Szkoła Podstawowa nr 55 w Katowicach

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce – Mateusz Łysio (Szkoła Podstawowa w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie)

II miejsce – Adrian Rutkowski (Szkoła Podstawowa w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim)

III miejsce – Kamil Olenkiewicz (Szkoła Podstawowa w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie)

SZKOŁY GIMNAZJALNE

I miejsce – Wojciech Kaczmarek (Gimnazjum w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie)

II miejsce – Maciej Podolski (Gimnazjum w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu)

III miejsce – Krzysztof Jaworski (Gimnazjum w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu)