Komitet Organizacyjny
XI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
dla Uczniów Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych – Włoszczowa’2018

 Dyrektor ZPO nr 1 we Włoszczowie – Iwona Gieroń – Przewodnicząca Komitetu
 Sędzia Główny Turnieju – nadkom. Agnieszka Sałkowska – KGP Warszawa
 Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach – mł. asp. Robert Nyga
 Automobilklub Kielce – Elżbieta Trzęsak
 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej we Włoszczowie – Dariusz Gieroń
 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach – Michał Piechota
 Polski Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy w Kielcach – Dariusz Kałwa
 Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie – podkom. Krzysztof Kościołek
 Starostwo Powiatowe we Włoszczowie – Aneta Dziubek
 Urząd Gminy we Włoszczowie – Monika Kowalska
 Dyrektor OSiR Włoszczowa – Andrzej Kiedrzynek
 przedstawiciel GK BRD PZM – Zbigniew Kogut